جنگ نرم و حمایت از دین

جنگ نرم و حمایت از دین

در این خصوص باید متذکر شد که ایجاد ظرفیت های دینی در جامعه، هم در جبهه خودی و هم در جبهه مقابل موجب به یک مطالبه و خواسته‌ اجتماعی می شود و آن مطالبه و خواسته از میزان قدرت اجتماعی برخوردار شده و ساختار قدرت را مجبور به تغییر در جهت‌گیری‌ها می‌کند.

آنچه از نرم و سخت بودن جنگ مهم‌تر است

آنچه از نرم و سخت بودن جنگ مهم‌تر است

چرا رهبر انقلاب از مفهوم جنگ در یک معارفه‌ی فرهنگی استفاده می‌کنند؟ آیا استفاده از کلمات نظامی تنها برای ساده‌ کردن فهم مسئله است یا آنکه این مفهوم بار معنایی خاصی را برای جامعه و همه‌ی نخبگان و مسئولان نظام به همراه دارد؟

تحول در ارزش‌های پایه‌ی جامعه چگونه شکل می‌گیرد؟

تحول در ارزش‌های پایه‌ی جامعه چگونه شکل می‌گیرد؟

در جنگ نرم، دشمن با هدف تغییر جامعه از درون، به دنبال تغییر در ارزش‌های حاکم است. در فرآیند واگرایی از ارزش‌های خودی و همگرایی با ارزش‌های رقیب، دشمن با تبلیغات و کار رسانه‌ای، ارزش‌ها را تبدیل به ضدارزش می‌کند یا بالعکس. البته این مکانیسم در مواردی جواب می‌دهد، اما گاه قابلیت کافی برای تحولات ارزشی مبنایی را ندارد.

تاملی بر نقش قدرت سخت در جنگ نرم

تاملی بر نقش قدرت سخت در جنگ نرم

در جنگ نرم؛ جهت دفاع و همچنین تهاجم مؤثر، به چه قدرتی می‌بایست تکیه کرد؟ آیا برای پیشبرد اهداف مورد نظردر این جنگ، اتکا به قدرت نرم یا بطور دقیق‌تر، رسانه، هنر، مفاهیم فرهنگ، ایدئولوژی، ارزش‌ها و... کافی است؟

عوامل براندازی در جنگ نرم کدام اند؟

عوامل براندازی در جنگ نرم کدام اند؟

این نکته باعث می‌گردد که جریان تجدیدنظرطلب، با نفوذ به داخل ساختار و با گرفتن ژست‌های اصلاح‌طلبانه و با دادن شعارهای‌ اصلاح‌طلبی، که ماهیتی اپوزیسیونی دارد، زمینه‌ساز براندازی نرم شود.

نقش رسانه‌ها در پیشبرد جنگ نرم

نقش رسانه‌ها در پیشبرد جنگ نرم

نقطه‌ی عزیمت مهم رسانه چیست؟ و رسانه چطور می‌تواند در تحولات ارزشی تأثیرگذار باشد؟ باید گفت مهم‌ترین ادعایی که رسانه به دلیل آن موضوعیت پیدا می‌کند مسئله‌ی واقعیت است. رسانه‌ها مدعی بیان واقعیت هستند و اهمیت آن در این است که بیان واقعیت، یک منبع معرفت است و معرفت‌سازی می‌کند.

کیفیت هدف گذاری در جنگ نرم

کیفیت هدف گذاری در جنگ نرم

براندازی موجودیت معنوی، محصول تغییرات در شرایط اجتماعی است که این تغییرات اجتماعی موجب به یک مطالبه و خواسته‌ می‌شود و آن مطالبه و خواسته از میزان قدرت اجتماعی برخوردار شده و ساختار قدرت را مجبور به تغییر در جهت‌گیری‌ها می‌کند.

جنگ نرم در چه حوزه هایی در جریان است؟

جنگ نرم در چه حوزه هایی در جریان است؟

تحولات ارزشی پایه‌ی تغییرات درونی یک جامعه به شمار می‌روند و مهم‌ترین هدف دشمن در جنگ نرم نیز ایجاد ظرفیت تغییرات درونی از رهگذر تحولات ارزشی خواهد بود، این جنگ برای اعمال تغییرات یادشده کدام بخش‌ها را درگیر می‌کند؟ چگونه این حوزه‌ها را باید تشخیص داد؟ معیار و ملاک ما چیست؟