تنها راه حل پیروزی در جهاد اکبر جلوگیری از نفوذ در مجموعه‌های انقلابی است

تنها راه حل پیروزی در جهاد اکبر جلوگیری از نفوذ در مجموعه‌های انقلابی است

نماینده مردم تهران اظهار داشت: در دهه پنجم انقلاب کار تشخیص خودی و غیرخودی سخت شده و تشخیص جبهه حق و باطل به این راحتی نیست و تنها راه حل پیروزی در جهاد اکبر جلوگیری از نفوذ در مجموعه‌های انقلابی است.

مهمترین کار بسیجی زنده نگه داشتن فرهنگ بسیج است

مهمترین کار بسیجی زنده نگه داشتن فرهنگ بسیج است

اگر یک روز دیدید دیگر دشمن به سراغ شما نمی‌آید، بدانید از مکتب امام منحرف شده‌ایم و تسلیم شدیم و امام می‌گوید ملتی که می‌خواهد پای اصول ایستادگی کند، باید بسیجی، انقلابی، مخلص، فداکار، ضد استکبار، علیه پول پرستی و مسلح به فن نبرد در دوره جنگ نرم باشند.

مجلس آتی اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان را پیگیری می‌کند

مجلس آتی اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان را پیگیری می‌کند

دومین جلسه از مجموعه نشستهای تخصصی حوزه خانواده با محوریت پیگیری قانون "تسهیل ازدواج جوانان" دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ به میزبانی معاونت فرهنگسازی سازمان بسیج دانشجویی کشور با حضور علی خضریان منتخب مردم تهران در یازدهمین دوره از مجلس شورای اسلامی برگزار شد.