دوشنبه 26 دي 1401 , 17:450 نظر
0+
0-
کد خبر: 998
| |

ویژه خواری شورای شهر در سایه یک فیش حقوقی

ویژه خواری شورای شهر در سایه یک فیش حقوقی

انتظار این بود تا دیگر اعضای شورا با موضع گیری به موقع مانع بدبینی اجتماعی به این نهاد شوند.

با عنایت به انتشار فیش حقوقی نامتعارف فرزند یکی از اعضای شورای شهر تهران گفت: انتظار این بود تا دیگر اعضای شورا با موضع گیری به موقع مانع بدبینی اجتماعی به این نهاد شوند. 

اما ظاهراً ایجاد یک رویه غلط در ادوار اخیر شورای شهر، منجر به تعارض منافع و مانع موضوع گیری ایشان شده است.

 آنچه مهم تر از فیش حقوقی منتشر شده است اینکه هر عضو شورای شهر در دوره فعلی و ادوار گذشته، امکان بکارگیری دونفر تحت عنوان دفتر و راننده در مجموعه شورای شهر تهران داشته و متاسفانه این افراد پس از پایان هر دوره شورای شهر، بدون طی فرایند جذب عمومی، استخدام شهرداری تهران می شوند.

 لذا آنچه می بایست بصورت شفاف اعلام شود این است که این ویژه خواری از چه دوره ای در شورای شهر آغاز شده و چه تعدادی تا کنون از این طریق جذب شهرداری تهران شدند؟ و در دوره کنونی نیز افرادی که توسط اعضای شورای شهر بکارگیری شدند، چه مبلغی دریافت می کنند؟ و چه تعدادشان جذب دائمی می شوند؟

دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد