جمعه 27 آبان 1401 , 18:300 نظر
0+
0-
کد خبر: 923
| |

پاشنه آشیل رادیکالیسم

پاشنه آشیل رادیکالیسم

از آنجایی که یکی از ریشه‌های رفتار رادیکالی، غریزه‌گرایی در تصمیم و اقدام می‌باشد، راه تقابل با آن از مسیر عقلانیت می‌گذرد. لذا مواجهه رادیکالی با رادیکالیسم، تنها به تقویت و استمرار رادیکالیسم کمک می‌کند و دیگر سستی عقلانی و ناواقع‌گرایی آن در معرض داوری مردم قرار نمی‌گیرد.

از منظر جامعه شناسی و قطع نظر از علل و عوامل وقوع، رادیکالیسم در محیط اجتماعی قابل تداوم نیست و این مهمترین پاشنه آشیل طرفداران اغتشاشات اخیر است.
در حقیقت رادیکال‌ها بدون موضع رادیکال امکان پیشبرد اهداف خود را ندارند و با اصرار بر رادیکالیسم نیز باعث فروپاشی خود خواهند شد.
از آنجایی که یکی از ریشه‌های رفتار رادیکالی، غریزه‌گرایی در تصمیم و اقدام می‌باشد، راه تقابل با آن از مسیر عقلانیت می‌گذرد. لذا مواجهه رادیکالی با رادیکالیسم، تنها به تقویت و استمرار رادیکالیسم کمک می‌کند و دیگر سستی عقلانی و ناواقع‌گرایی آن در معرض داوری مردم قرار نمی‌گیرد.
‏آنچه در جنگ روایت‌ها می‌بایست مورد توجه دلسوزان ایران عزیز قرار گیرد، تبیین درست حقایق و کشف حجاب از چهره خشن و دیکتاتور رادیکال‌ها، در جهت ساخت ذهنیت اجتماعی از ایرانستان پس از جمهوری اسلامی است. این مهم می‌تواند تاریخ مصرف اقلیت رادیکال را هرچه زودتر به نقطه پایان برساند.

دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد