چهارشنبه 11 آبان 1401 , 10:070 نظر
0+
0-
کد خبر: 910
| |

گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره انتشار اوراق مالی –اسلامی در سال ۱۳۹۹

گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره انتشار اوراق مالی –اسلامی در سال ۱۳۹۹

در سال ۱۳۹۹ با توجه به بیش برآوردِ منابع و عدم تحقق آنها، دولت با اخذ مجوز از شورای عالی هماهنگی اقتصادی، انتشار اوراق قرضه را جایگزین درآمدهای دیگر نظیر نفت و مولدسازی دارایی دولت کرده است. پرونده ای که در اختیار کمیسیون اصل ۹۰ قرار گرفته شرح کاملی از میزان انتشار اوراق قرضه و اثرات آن در جامعه می باشد.

دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد