بازدید از پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

بازدید از پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

هیأت بازرسی کمیسیون اصل نود در ادامه بازدید نظارتی خود از طرز کار دستگاه‌های مختلف در مسیر اجرایی شدن ابر پروژه ملی چشمه نور و سایر پروژه‌های علمی کشور ضمن بازدید از این پروژه‌ها در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، نشستی با رئیس و دانشمندان پژوهشگاه در محل این پژوهشگاه برگزار کرد.

چشمه نور یا شتابگر ملی راهی میانبر برای جهش علمی و فناوری کشور در منطقه و دنیا است

چشمه نور یا شتابگر ملی راهی میانبر برای جهش علمی و فناوری کشور در منطقه و دنیا است

علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس اظهار داشت: چشمه نور یا شتابگر سنکروترون یک زیرساخت کلان حوزه فناوری محسوب می‌شود که یک مکان مانند استادیوم‌های فوتبال را فرض کنید که دورتادور آن آزمایشگاه‌های مختلف تعبیه شده و دور آنها الکترون شتاب داده می‌شود و نور ساطع شده که میلیون‌ها برابر درخشنده‌تر از نور خورشید است به این آزمایشگاه‌ها می‌رسد و برای کارهای علمی و تحقیقاتی و شناسایی اجسام و جانداران مورد استفاده قرار می گیرد.