فیلم | تحقیق و تفحص از شستا

فیلم | تحقیق و تفحص از شستا

یکی از تلخ‌ترین اتفاقاتی که در خصوص شستا رخ داد این بود که در هشت سال دولت آقای روحانی این هلدینگ بزرگ که فعالیت گسترده اقتصادی در سطح کشور داشت به حیاط خلوت سیاسی بدل شد.

شستا در ۸ سال دولت قبلی به حیاط خلوت سیاسی تبدیل شد

شستا در ۸ سال دولت قبلی به حیاط خلوت سیاسی تبدیل شد

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: یکی از تلخ‌ترین اتفاقاتی که در خصوص شستا رخ داد این بود که در هشت سال دولت آقای روحانی این هلدینگ بزرگ که فعالیت گسترده اقتصادی در سطح کشور داشت به حیاط خلوت سیاسی بدل شد.

چند منظوره سازی صنایع و امکانات وزارت دفاع در کنار کمک به مردم

چند منظوره سازی صنایع و امکانات وزارت دفاع در کنار کمک به مردم

خضریان گفت: با توجه به رویکرد وزارت دفاع در دوره جدید، برنامه ارایه شده عمدتا معطوف به چندمنظوره سازی صنایع و امکانات موجود، بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ملی و بخش خصوصی است لذا در حدی که به آمادگی نیروهای مسلح آسیب وارد نشود، تلاش بر این است که در کنار مردم حداکثر مشارکت در موضوعات مختلف اعم از امداد رسانی، محرومیت زدایی، اقداماتی در حوزه‌های سازندگی و کمک به مردم در حوزه کرونا داشته باشند.