از شفافیت تا صیانت از فضای مجازی

از شفافیت تا صیانت از فضای مجازی

عمده مخالفت با شفافیت آرا از سوی برخی نمایندگان به این دلیل است که معتقدند اگر آرای آنها به طرحی که در جامعه به یک مطالبه تبدیل شده، مشخص شود مصالح آنها در حوزه انتخابیه‌شان به خطر افتاده و حتی ممکن است بر رأی آنها جهت شرکت در دور بعدی انتخابات هم تأثیر بگذارد.

‏گزارشی برای شفافیت تصویب کلیات یک طرح

‏گزارشی برای شفافیت تصویب کلیات یک طرح

‏همانطور که به دفعات از سوی کارشناسان مطرح شده است، موضوع ساماندهی فضای مجازی و ⁧‫حاکمیت سایبری‬⁩ عموم کشورهای جهان مورد توجه جدی قرار گرفته و در ⁧‫ایران‬⁩ نیز می‌بایست در ابعاد تقنینی و اجرایی جهت تامین منافع ملی و حمایت از کاربران، عقب افتادگی‌های گذشته جبران شود.

پاسخی بر تیترهای عجیب روزنامه شرق

پاسخی بر تیترهای عجیب روزنامه شرق

روزنامۀ شرق از ابتدای مطرح شدن طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی، موسوم به "صیانت" با درج تیترهای دوپهلو و مغرضانه تلاش به تخریب این طرح همچون تمام اقدامات مثبت مجلس شورای اسلامی کرده است که منافع جریان سیاسی حامی روزنامۀ شرق را تأمین نمی‌کرد!

دفاع از ساحت پژوهش و عقلانیت

دفاع از ساحت پژوهش و عقلانیت

اتکای به ادبیات غیرکارشناسی و غلبه رادیکالیزم در «مخالفت مطلق» یا «موافقت مطلق» با قانونگذاری در فضای مجازی ضمن اینکه موجب تشدید هیجانات و دوقطبی‌های فرساینده در جامعه می‌گردد، منجر به حاشیه رفتن سیاست‌ورزی عاقلانه برای تصویب قوانین موثر و کارآمد می‌شود.

حمایت از حقوق کاربران، بررسی تخصصی و شفاف در کمیسیون ویژه

حمایت از حقوق کاربران، بررسی تخصصی و شفاف در کمیسیون ویژه

جهت ایجاد شفافیت پیشنهاد می‌کنم هیات رئیسه مجلس زمینه پوشش خبری زنده این جلسات را مانند کمیسیون ویژه برجام فراهم کند.نشان دهد؛ قاعده‌مند کردن فضای مجازی الزاما محدودسازی نیست.

طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی موقتی است

طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی موقتی است

علی خضریان گفت: با توجه به اینکه تجربه قانونگذاری در حوزه فضای مجازی نداریم مجلس نمی‌توانست ریسک کرده و در این زمینه قانون دائمی تصویب کند، در عین اینکه تصویب قانون با اعمال اصل ۸۵ قانون اساسی باعث تخصصی‌تر شدن موضوع می‌شود و از آنجایی که باید اثرات اجتماعی قانون را مدنظر قرار دهیم، بنابراین با اعمال اصل ۸۵ قانون اساسی، قانون موقتی می‌شود

حکمرانی در فضای مجازی و حقوق عامه

حکمرانی در فضای مجازی و حقوق عامه

برای رقابت با پیام‌رسان‌های پیشرفته و پاسخگویی به حجم زیاد کاربران و فعالیت آنها در فضای مجازی باید زیرساخت‌های مورد نیاز برای چنین حجم از تبادل اطلاعات را در اختیار داشته باشیم و حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی را قبل از اجرای قانون بیشتر کنیم

به دنبال امنیت مردم در فضای مجازی هستیم

به دنبال امنیت مردم در فضای مجازی هستیم

در طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی تلاش شده تا از پیام رسان های داخلی حمایت عادلانه صورت گیرد.