علی خضریان در جمع دانشجویان دختر دانشگاه علم و صنعت

علی خضریان در جمع دانشجویان دختر دانشگاه علم و صنعت

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس در توئیتی به بررسی مبارزه با فساد ‏در جمع دانشجویان دختر حاضر در بیست و هشتمین دوره سراسری طرح ولایت در دانشگاه علم و صنعت،اشاره کرد.

گرفتار نشدن در  تله "توجیه‌گری‏" یکی از نکات مهم مبارزه با فساد است

گرفتار نشدن در تله "توجیه‌گری‏" یکی از نکات مهم مبارزه با فساد است

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس در توئیتی به بررسی مبارزه با فساد ‏در جمع دانشجویان دختر حاضر در بیست و هشتمین دوره سراسری طرح ولایت در دانشگاه علم و صنعت،اشاره کرد.

بیست و هشتمین دوره طرح ولایت دانشجویان پسر

بیست و هشتمین دوره طرح ولایت دانشجویان پسر

سخنرانی علی خضریان ‏در بیست و هشتمین دوره سراسری طرح ولایت دانشجویان پسر در دانشگاه شهید بهشتی با موضوع «نقش جنبش دانشجویی در مقابله با بسترهای فسادزا» برگزار شد.

ریشه فساد در جامعه تفکر باطل و ترویج آن است

ریشه فساد در جامعه تفکر باطل و ترویج آن است

ریشه فساد در جامعه تفکر باطل و ترویج این تفکر است، لذا مبارزه با فساد در اصل در بعد فکری باید محقق شود و ریشه این تفکر خشکانده شود. 

بررسی ساز و کار های فسادستیزی در جمهوری اسلامی ایران

بررسی ساز و کار های فسادستیزی در جمهوری اسلامی ایران

حضور و سخنرانی در بیست و هفتمین دوره طرح ولایت دانشجویی در دانشگاه‌های علوم پزشکی و فردوسی مشهد