فیلم | بارها نسبت به خطر بولتن نویسان و اصحاب سررسید هشدار دادیم

فیلم | بارها نسبت به خطر بولتن نویسان و اصحاب سررسید هشدار دادیم

نماینده مردم تهران در مجلس با انتقاد از اینکه بولتن نویسان بسیاری از عناصر متعهد به نظام و انقلاب، طیف های مختلف انقلابی و ارزشی را نسبت به یکدیگر بدبین کرده است، گفت: می طلبد به نحو قاطعی با همه آمران و عاملان این موضوع برخورد شود تا برای همیشه پرونده این جریان خزنده خطرناک و ضربه زننده به نظام و اتحاد جبهه انقلاب بسته شود.

بارها نسبت به خطر بولتن نویسان و اصحاب سررسید هشدار دادیم

بارها نسبت به خطر بولتن نویسان و اصحاب سررسید هشدار دادیم

نماینده مردم تهران در مجلس با انتقاد از اینکه بولتن نویسان بسیاری از عناصر متعهد به نظام و انقلاب، طیف های مختلف انقلابی و ارزشی را نسبت به یکدیگر بدبین کرده است، گفت: می طلبد به نحو قاطعی با همه آمران و عاملان این موضوع برخورد شود تا برای همیشه پرونده این جریان خزنده خطرناک و ضربه زننده به نظام و اتحاد جبهه انقلاب بسته شود.

رسالت رسانه ها در تحقق مردم سالاری دینی

رسالت رسانه ها در تحقق مردم سالاری دینی

رسانه‌های جمعی، مخصوصاً رسانه‌های الکترونیکی، می‌توانند مبنای خودشناسی مخاطبان را دگرگون سازند و در ذهنیت‌سازی و مدیریت ادراکات تأثیر چشمگیری داشته باشند. به عبارتی، رسانه‌ها با بهره‌گیری از حالت همبستگی و تعامل بین‌الذهنی انگاره‌ها یا مفاهیمی را می‌توانند به مخاطب القا کنند. رسانه‌ها می‌توانند از طریق فرآیندهای آگاهی‌بخشی به مخاطبان نسبت به همسویی یا همنوایی آن‌ها در راستای انتخابات مبادرت ورزند.