مردمی سازی اقتصاد در سال‌های گذشته محقق نشده است/ باید ببینیم نسبت به شعار سال در کجا ایستادیم؟

مردمی سازی اقتصاد در سال‌های گذشته محقق نشده است/ باید ببینیم نسبت به شعار سال در کجا ایستادیم؟

نماینده مردم تهران در مجلس اظهار داشت: باید ببینیم نسبت به شعار سال در کجا ایستادیم؟ و زمانی که قرار است بر اساس آن سیاست‌گذاری شود، در حقیقت باید سازوکارهای چگونگی تقرب وضع موجود به وضع مطلوب تعیین شود. ضمن اینکه اگر یک سیاست‌گذاری می‌خواهد موفق باشد، می‌بایست در چهار سطح گام بردارد. در سطح اول باید سازمان‌ هنجاری‌اش مشخص و معین باشد، که در بالاترین سطح، به تئوری نظریه حکمرانی پرداخته می‌شود. وقتی در تئوری حکمرانی یا نظریه حکمرانی چالش وجود داشته باشد و سیاست‌گذاری در خلأ تئوریک اتفاق بیفتد، پیشاپیش باید مطمئن باشیم این سیاست‌گذاری به نتیجه نخواهد رسید.

چگونگی مشارکت مردم در تولید و اقتصاد

چگونگی مشارکت مردم در تولید و اقتصاد

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در یادداشتی به تشریح چگونگی مشارکت مردم در تولید و اقتصاد کشور پرداخت.

الگوی اجرایی کردن تقویت تولید ملی

الگوی اجرایی کردن تقویت تولید ملی

دستور قاطع و حکیمانه رهبر انقلاب مبنی بر ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی کره‌ای حاوی این پیام بود که توانمندسازی داخلی و حمایت از تولید ملی، یک راهبرد مهم برای عینیت‌بخشی به مفاهیمی چون جهش تولید، توسعه و حرکت در مسیر استقلال و خودکفایی جمهوری اسلامی است.