به ظاهر انقلابی‌ها

به ظاهر انقلابی‌ها

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: به ظاهر انقلابی‌های امروز، هم راستا با سوپر انقلابی‌های دیروز که شاخصه مشترکشان تحمیل ارزش‌های لیبرالیسم به جامعه دین‌دار ایرانی به دلیل بی‌ایدئولوژی بودن است، عملاً ارزش‌های اسلامی و انقلابی را با توجیه عدم امکان‌پذیری کنار زده و با تیغ واقعیت، از آنها تصویری خیالی می‌سازد.

مانیفست انقلابیگری و چند تذکر رهبری برای انقلابی ماندن

مانیفست انقلابیگری و چند تذکر رهبری برای انقلابی ماندن

بی‌توجهی به روح حاکم سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان، در واقع به پایان بخشیدن به آن منجر می‌شود و مانیفست ارائه شده را از دایره توجه دائمی و بازخوانی‌های مکرر برای امروز و فردا خارج می‌کند.

در باب «بازسازی انقلابی و عقلانی»

در باب «بازسازی انقلابی و عقلانی»

انقلابی بودن حتماً بایستی همراه باشد با عقلانیت که شیوه صحیح جمهوری اسلامی از اوّل کار تا امروز این بوده که حرکت انقلابی با حرکت اندیشه‌ورزانه و عقلانی همراه باشد. یک نقطه مهم در باب تحوّل، استفاده از خِرد جمعی است و تکیه‌بر عقلانیت که استفاده بشود.