کدام آزادی؟ کدام بیان؟

کدام آزادی؟ کدام بیان؟

با افرادی که صرفاً به دلیل چهره بودن، حرف کذبی را مطرح می‌کنند و جامعه را دچار ناامنی و خسارت عمده می‌کنند، چه کار باید کرد؟

فیلم | وضعیت امنیتی جنوب غرب تهران اسفناک است

فیلم | وضعیت امنیتی جنوب غرب تهران اسفناک است

علی خضریان با اشاره به حادثه رخ داده برای خبرنگار خبرگزاری خانه ملت و مضروب شدن وی از سوی چند زورگیر گفت: نیروی انتظامی هر چه سریعتر نسبت به بررسی ابعاد حادثه و تامین امنیت این منطقه اقدام کرده و کمیسیون بهداشت نیز با مسئولان بیمارستانی که این خبرنگار را در شرایط بحرانی پذیرش اورژانسی نکرده است، برخورد کند تا شاهد تکرار این رفتارها برای سایر مردم نباشیم.

وضعیت امنیتی جنوب غرب تهران اسفناک است/ لزوم برخورد قاطع با بیمارستان‌هایی که از پذیرش بیماران با وضعیت بحرانی اجتناب می کنند

وضعیت امنیتی جنوب غرب تهران اسفناک است/ لزوم برخورد قاطع با بیمارستان‌هایی که از پذیرش بیماران با وضعیت بحرانی اجتناب می کنند

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به حادثه رخ داده برای خبرنگار خبرگزاری خانه ملت و مضروب شدن وی از سوی چند زورگیر گفت: نیروی انتظامی هر چه سریعتر نسبت به بررسی ابعاد حادثه و تامین امنیت این منطقه اقدام کرده و کمیسیون بهداشت نیز با مسئولان بیمارستانی که این خبرنگار را در شرایط بحرانی پذیرش اورژانسی نکرده است، برخورد کند تا شاهد تکرار این رفتارها برای سایر مردم نباشیم.