مصاحبه ها
ادامه
سخنرانی
ادامه
تنها راه حل پیروزی در جهاد اکبر جلوگیری از نفوذ در مجموعه‌های انقلابی است
1401/09/05

تنها راه حل پیروزی در جهاد اکبر جلوگیری از نفوذ در مجموعه‌های انقلابی است

نماینده مردم تهران اظهار داشت: در دهه پنجم انقلاب کار تشخیص خودی و غیرخودی سخت شده و تشخیص جبهه حق و باطل به این راحتی نیست و تنها راه حل پیروزی در جهاد اکبر جلوگیری از نفوذ در مجموعه‌های انقلابی است.