پنجشنبه 11 اسفند 1401 , 16:200 نظر
0+
0-
کد خبر: 1048
| |

معافیت مدارس دولتی از پرداخت آبونمان آب و برق و گاز در صورت استفاده طبق الگوی مصرف

معافیت مدارس دولتی از پرداخت آبونمان آب و برق و گاز در صورت استفاده طبق الگوی مصرف

دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد