مراقبت از وحدت و جلوگیری از دوقطبی‌سازی‌ جامعه از اقدامات پدافندی جریان دانشجویی است

مراقبت از وحدت و جلوگیری از دوقطبی‌سازی‌ جامعه از اقدامات پدافندی جریان دانشجویی است

سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی در نشست با اعضای برخی تشکل‌های دانشجویی تأکید کرد: مراقبت از وحدت و انسجام جامعه و جلوگیری از دوقطبی سازی‌های کاذب حول موضوعات متعدد یکی دیگر از اقدامات پدافندی است که جریان دانشجویی باید برای آن برنامه ریزی و اقدام کند.

دیدار و گفتگو با کارکنان سفارتخانه‌های خارجی در تهران

دیدار و گفتگو با کارکنان سفارتخانه‌های خارجی در تهران

گزارش تصویری دیدار رئیس جمهور با فعالین سیاسی

گزارش تصویری دیدار رئیس جمهور با فعالین سیاسی

حل مسائل کشور در گرو حکمرانی عادلانه است

حل مسائل کشور در گرو حکمرانی عادلانه است

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تاکید کرد: مسئله اصلی امروز شکل‌گیری یک بستر حکمرانی عمیق به نفع عدالت است تا همه فعالیت‌های ما معنا و مفهوم پیدا کند.

گزارش تصویری دیدار با امام جمعه و فرمانده انتظامی شهر ری

گزارش تصویری دیدار با امام جمعه و فرمانده انتظامی شهر ری

در جریان بازدید از مناطق مختلف شهر ری دیدار با امام جمعه و فرمانده انتظامی این شهرستان نیز انجام شد.