عین اللهی ظرف مدت یک ماه حساب های غیر مجاز را مسدود کند

عین اللهی ظرف مدت یک ماه حساب های غیر مجاز را مسدود کند

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تاکید کرد: براساس گزارش دیوان محاسبات، اکثریت دستگاه‌های دولتی این قانون حساب واحد خزانه را اجرا کرده اند، اما دانشگاه‌های علوم پزشکی و شرکت‌های تابعه وزارت نفت، اصلی‌ترین متخلفان در اجرای این قانون بوده‌اند.

قانون شکنان حساب واحد خزانه چه دستگاه هایی هستند؟

قانون شکنان حساب واحد خزانه چه دستگاه هایی هستند؟

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ گفت: دانشگاه‌های علوم پزشکی، دانشگاه‌های ذیل وزارت علوم و شرکت‌های تابعه وزارت نفت، اصلی‌ترین متخلفان از اجرای حساب واحد خزانه بوده‌اند.

تخلفات گسترده ای در دولت گذشته در پتروشیمی جم رخ داده است

تخلفات گسترده ای در دولت گذشته در پتروشیمی جم رخ داده است

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: تخلفات گسترده ای با مبالغ بالایی در پتروشیمی جم در دولت گذشته رخ داده است و گزارش آن در حال نهایی شدن است.

پاداش های غیر متعارف در وزارت نفت

پاداش های غیر متعارف در وزارت نفت

علی خضریان در این خصوص گفت: جلسه با حضور فرزین مینو معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر نفت برگزار شد و یکی از ۱۷ پرونده مفتوحه مرتبط با وزارت نفت در کارگروه‌های کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص ۸۰۰ سفر غیرمتعارف و اهدای پاداش به مدیران و همچنین پرداخت حقوق به مدیران از ۲ محل مورد بررسی قرار گرفت.

بررسی عملکرد وزارت کشور در انتخابات ۲۸ مرداد

بررسی عملکرد وزارت کشور در انتخابات ۲۸ مرداد

علی خضریان گفت: با عنایت به شکایات واصله به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس پیرامون عملکرد وزارت کشور در جریان برگزاری انتخابات ۲۸ خردادماه، جلسه کمیسیون با حضور وزیر کشور و معاونان ایشان برگزار شد.

وصول ۱۰۰۰ شکایت از نحوه عملکرد وزارت کشور در برگزاری انتخابات/ تشکیل پرونده برای بررسی شکایات

وصول ۱۰۰۰ شکایت از نحوه عملکرد وزارت کشور در برگزاری انتخابات/ تشکیل پرونده برای بررسی شکایات

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: حدود ۱۰۰۰ شکایت درباره طرز کار وزارت کشور در برگزاری انتخابات سراسری ۲۸ خردادماه به کمیسیون اصل ۹۰ واصل شده است.

دستکاری ۲۸۰ هزار میلیارد تومانی بودجه ۱۴۰۰

دستکاری ۲۸۰ هزار میلیارد تومانی بودجه ۱۴۰۰

بر اساس مصوبه مجلس نسبت به لایحه اصلاحیه دولت، حدود ۴۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد و منابع بودجه افزایش یافته که با کسر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بند «و» تبصره ۲، حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان، منابع بودجه افزایش یافته است.

بررسی تخلفات معاون سابق وزارت بهداشت در کمیسیون اصل نود

بررسی تخلفات معاون سابق وزارت بهداشت در کمیسیون اصل نود

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از ارسال گزارش این کمیسیون درباره تخلفات معاون سابق تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت به مراجع حقوقی خبر داد.

ارسال گزارش مجلس از تخلفات معاون سابق وزارت بهداشت به مراجع حقوقی

ارسال گزارش مجلس از تخلفات معاون سابق وزارت بهداشت به مراجع حقوقی

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از ارسال گزارش این کمیسیون درباره تخلفات معاون سابق تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت به مراجع حقوقی خبر داد.